DOKUMENTI


17/01/2022

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

17/01/2022

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu

17/01/2022

Godišnji plan građenja županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini

14/04/2021

Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini

19/01/2021

Prijedlog financijskog plana 2021. – 2023. g.

19/01/2021

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2020.

02/03/2020

Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini

27/02/2020

Prijedlog financijskog plana 2020. – 2022. godine

31/01/2019

Odluka o donošenju plana građenja za 2019. godinu

24/01/2019

Godišnji plan građenja za 2019. godinu

Godišnji plan građenja za 2019. godinu
24/01/2019

Odluka o donošenju Financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o donošenju Financijskog plana za 2019.
24/01/2019

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.
22/03/2017

Izmjene i dopune plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta 2016

22/03/2017

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta 2017

22/03/2017

Financijski plan za 2017

30/01/2017

Financijski plan za 2016.

30/01/2017

Godišnji plan građenja za 2016.

30/01/2017

Godišnji program građenja 2015.

30/01/2017

Izmjene i dopune financijskog plana 2015.

30/01/2017

Izvršenje financijskog plana 2015.