DOKUMENTI


19/02/2024

Potvrda MFIN o primitku financijskog izvješća

19/02/2024

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-31.12. 2023

19/02/2024

Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-31.12.2023.

28/07/2023

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

24/07/2023

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. – 30.06.2023.

30/03/2023

Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2022.

30/03/2023

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2022.

22/02/2023

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022

27/09/2022

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2022.

28/07/2022

Izještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima

28/07/2022

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

24/02/2022

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2021 – 31.12.2021

02/08/2021

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.

22/02/2021

Izvještaji proračuna, proračunski i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

18/08/2020

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020.

27/02/2020

Prijedlog financijskog plana 2020. – 2022. godine

27/02/2020

II. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste u 2019. godini

27/02/2020

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu

26/07/2019

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.

26/07/2019

Izmjene i dopune financijskog plana 2019.

22/02/2019

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu

15/02/2019

Financijski izvještaji 2018.

22/12/2018

Prijedlog financijskog plana 2019.-2021.

Prijedlog financijskog plana 2019.-2021.
22/12/2018

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste u 2018. godini

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste u 2018. godini
27/07/2018

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2018 – 30.06.2018

Izvještaj
07/03/2018

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu

Bilješke uz izvještaj Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu PRRAS 2017
31/01/2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

28/07/2017

Financijska izvješća za 2017. godinu

17/05/2017

Plan nabave za 2016.

17/05/2017

Plan nabave za 2017.

17/05/2017

Registar ugovora o Javnoj nabavi u 2016.

21/03/2017

PRRas 2016

21/02/2017

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2016.

30/01/2017

Bilješke u Financijski izvještaj 2015.

30/01/2017

Financijski izvještaj za 2015.

30/01/2017

Izvršenje financijskog plana 2015.