Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.-31.12. 2023