Javni poziv

Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije je temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), kao pravna osoba koja na području Dubrovačko – neretvanske županije upravlja lokalnim odnosno županijskim cestama u vlasništvu Republike Hrvatske, započela postupak evidentiranja lokalnih odnosno županijskih cesta u zemljišnim knjigama.

Ovim javnim pozivom se građani obavještavaju kako je vezano za navedeno izrađen geodetski elaborat izvedenog stanja za sljedeće županijske odnosno lokalne ceste:

– lokalnu cestu LC69018 (D118 – Bristva – Prigradica (Ž6255)), dionica Uvala Bristva – Prigradica, L=3.400,00 m; i sa elaboratom su obuhvaćene sljedeće čestice zemlje:
16757/34, 16755/4, 16755/3, 16755/2, 16755/1, 16753/1, 16752/1, 16754/4, 16751/1, 16750, 31056/1, 16754/3, 16749/2, *1140/2, 16593/1, 16592/3, 16592/2, 16592/1, 16591/3, 16591/4, 16591/2, 16591/1, 16763/185, 16763/3, 16763/189, 16763/188, 16763/187, 16763/186, 16763/413, 16763/414, 16763/409, 16763/407, 16763/406, 16763/748, 16763/729, 16763/19, 16763/64, 16763/624, 16763/533, 16763/800, 16763/802, ,16763/804, 16763/805, 16763/513, 16763/734, 16763/660, 16763/158, 16763/159, 16763/778, 16763/170, 16763/30, 16763/111, 16763/31, 16763/369, 16763/849, 16763/41, 16763/42, 16763/365, 16763/772, 16763/350, 16763/841, 16763/105, 16763/45, 16763/342, 16763/759, 16763/53, 16763/285, 16763/289, 16763/107, 16763/717, 16763/695, 16763/87, 16763/712, 16763/79, 16763/752, 16763/834, 16763/716, 16763/56, 16763/674, 16763/753, 16763/690, 16763/264, 16763/601, 16763/581, 18416/1 u K.O. Blato,

– županijsku cestu ŽC6255 (Prigradica (L69018) – Blato (Ž6222)), dionica Prigradica Riva – Križanje LC69019 i ŽC6255, L=450,00 m; i sa elaboratom su obuhvaćene sljedeće čestice zemlje:
31334/1, 18418/108, 18418/396, 18418/395, 18418/136, 18418/35 u K.O. Blato,

– lokalnu cestu LC69019 (Prigradica (Ž6255) – Babina), dionica Križanje LC69019 i ŽC6255 – Nerazvrstana cesta Općine Blato, L=1.870,00 m, i sa elaboratom su obuhvaćene sljedeće čestice zemlje:
18418/356, 18418/255, 18418/165, 18418/167, 18418/171, 18418/175, 18418/273, 18418/181, 18418/340, 18418/394, 18418/360, 18418/188, 18418/365, 18418/289, 18418/23, 31350, 18418/173, 18418/143, 18425/144, 18425/281, 18425/50, 18425/9, 18425/212, 18425/206, 18418/191, 18425/278, 18425/96, 18425/145, 18425/264, 18425/43, 18425/233, 18425/63, 18425/30, 18425/22, 18425/11, 18425/76, 18425/75, 18425/72, 18425/275, 18425/258, 18425/12, 18425/7, 18425/120, 18425/111, 18425/6, 18425/112, 18425/288, 18425/267, 18425/3, 18425/4, 18425/61, 18425/86, 18425/66, 18425/116, 18425/117, 18425/94, 31369/10, 18424/67 u K.O. Blato.

Građani će moći obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, koji je izradila tvrtka Gauss d.o.o. (PR. 94/2017), te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Uvid u elaborat građani će moći obaviti od 04.09.2017. do 15.09.2017.g., osim subote i nedjelje, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, u prostorijama Općine Blato, na adresi Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4 (kod Marija Marinovića, dipl. iur.).