Odluka COVID-19

Klasa: 080-01/20-01/1

Ur. broj: 2117/1-12-01-20/5

Dubrovnik, 17. veljače 2020. godine

Na temelju članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske (pročišćeni tekst), Klasa:011-01/12-01/1; Ur. broj:2117/1-12-01-12/3 od 30. ožujka 2012. godine te članka 57. Pravilnika o radu i plaćama Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije (pročišćeni tekst) od 26. listopada 2016. godine, ravnatelj Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko – neretvanske donosi sljedeću

O D L U K U

Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko – neretvanske, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik, od dana 17. 03. 2020. do daljnjega, obustavlja izravni rad sa strankama u svojim poslovnim prostorijama, a sve u svrhu prevencije širenja epidemije uzrokovane coronavirusom (COVID-19) te zaštite građana ali i zaposlenika ove pravne osobe te sukladno naputcima Vlade RH, Nacionalnog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite DNŽ.

Sva komunikacija sa strankama, od dana 17.03.2020. do daljnjega, obavljat će se telefonskim putem, poštom i elektroničkom poštom.

KONTAKT TEL. 020/422-333

E-MAIL: info@zuc-dubrovnik.hr

Ravnatelj

Ivo Kaštelan, dipl. ing. prom.