Pristupna cesta luci “Polačište”

“Naziv projekta: Pristupna cesta luci Polačište, KK.07.4.1.04.0030

Korisnik: Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske

Opis projekta: Projektom „Pristupna cesta luci Polačište“ predviđeno je unaprjeđenje pristupne prometnice luci Polačište ukupne duljine 11,74 km. Unapređenjem cestovne prometnice koja služi kao pristup luci Polačište, smanjit će se zakrčenost luke i centra grada Korčula te će se omogućiti bolja prometna povezanost stanovnika otoka Korčule, smanjiti vrijeme putovanja, povećati prometna sigurnosti i omogućiti razvijanje prometnog sustava koji promiče alternative oblike prijevoza i potiče prijelaz na održive načine prijevoza čime će se poboljšati integriranost otoka u širu prometnu mrežu, osigurati preduvjeti za lokalni gospodarski rast te smanjiti zagađenje koji uzrokuje promet motornim vozilima.

Cilj projekta: Cilj „Pristupna cesta luci Polačište“ je unaprjeđenje cestovne prometnice za pristup luci Polačište, kao i modernizacija prometne infrastrukture te poboljšanje prometne povezanosti naselja na otoku Korčuli i razine sigurnosti cestovnog prometa na području otoka Korčule.

Status projekta: Projekt je prošao fazu 1. „Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja“ i fazu 2. „Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti i ocjenjivanje kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka (troškova) projektnog prijedloga“. Odobreni intenzitet potpore za projekt iznosi 100% vrijednosti projekta u iznosu od 183.656.944,00 HRK te se očekuje zaključenje „Ugovora o bespovratnim sredstvima“.

Kontakt osoba za više informacija: Miroslav Erhardt, e-mail: miroslav.erhardt@zuc-dubrovnik.hr

Galerije projekta