Pristupna cesta luci “Polačište”

Naziv projekta: Pristupna cesta luci Polačište, KK.07.4.04.0021

Korisnik: Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske

Opis projekta: Projektom „Pristupna cesta luci Polačište“ predviđeno je unaprjeđenje pristupne prometnice luci Polačište ukupne duljine 11,74 km. Unapređenjem cestovne prometnice koja služi kao pristup luci Polačište, smanjit će se zakrčenost luke i centra grada Korčula te će se omogućiti bolja prometna povezanost stanovnika otoka Korčule, smanjiti vrijeme putovanja, povećati prometna sigurnosti i omogućiti razvijanje prometnog sustava koji promiče alternative oblike prijevoza i potiče prijelaz na održive načine prijevoza čime će se poboljšati integriranost otoka u širu prometnu mrežu, osigurati preduvjeti za lokalni gospodarski rast te smanjiti zagađenje koji uzrokuje promet motornim vozilima.

Cilj projekta: Cilj „Pristupna cesta luci Polačište“ je unaprjeđenje cestovne prometnice za pristup luci Polačište, kao i modernizacija prometne infrastrukture te poboljšanje prometne povezanosti naselja na otoku Korčuli i razine sigurnosti cestovnog prometa na području otoka Korčule.

Ukupna vrijednost projekta: 171.104.124,99 HRK

EU sufinanciranje projekta: 145.438.506,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 02.07.2020. – 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Miroslav Erhardt, e-mail: miroslav.erhardt@zuc-dubrovnik.hr

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Galerije projekta