Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2022.